Từ bỏ đấu trường chuyên nghiệp, Uzi chuyển sang làm nghề ‘bình luận’

LoL TieuThien